Actueel Nieuws

Toelichting op de contributiebedragen.

De leeftijdscategorie van 18 tot en met 32 jaar. De leden, die in deze leeftijdscategorie zitten, liften op hun leeftijd. Bijv. Jan is nu 18 jaar en betaalt 37,45 euro p.j. Volgend jaar wordt hij 19 jaar en betaalt hij de contributie van 19 jaar, dus 38,50 euro per jaar. Dit loopt door tot en met 32 jaar. Met ingang van 32 jaar blijft hij op 32 jaar staan en betaalt deze contributie (van een 32-jarige/contributiegroep 32) tot en met zijn 77ste verjaardag. Vanaf 78 jaar komt hij dan categorie 37.

Ledenvergadering 24 april 2018

Op dinsdag 24 april j.l. werd de 69ste ledenvergadering gehouden in Uitvaartcentrum Startman. De aanwezige leden hebben met de volgende agendapunten ingestemd:

Leeftijd 75 jaar wordt opgeschoven naar 77 jaar.
Voorheen werden de leden die de 75-jarige leeftijd hadden bereikt, automatisch het jaar daaropvolgend in een contributiegroep 37 geplaatst. In de vergadering is besloten om deze regeling in te laten gaan op 77-jarige leeftijd. Het jaar daaropvolgend, dus wanneer u 78 jaar bent, wordt u automatisch in groep 37 geplaatst.
Let op! Voor leden, die nu al in contributiegroep 37 zijn geplaatst, verandert er niets.

Contributie.
De bedragen van 2019 staan nu op de website, klik op Contributie per 01-01-2019.

Uit te keren bedrag bij overlijden.
Het uit te keren bedrag bij overleden was € 2.925,00 per persoon. Met ingang van 25 april 2018 is dit bedrag met € 75,00 verhoogd. En komt de hoogte van de uitkering op € 3.000,00 te staan.