Actueel Nieuws

 

In de algemene ledenvergadering, gehouden op 21 mei 2019, is met akkoordbevinding van de aanwezige leden, de contributie verhoogd met ingang van 01 januari 2020.

Ook zijn de aanwezige leden akkoord gegaan met het verhogen van het uit te keren bedrag bij overlijden (was € 3.000,00) wordt met ingang van 22 mei 2019 € 3.070,00.

 

WIST U DAT………. wij ook via WhatsApp bereikbaar zijn? Ons WhatsApp-nummer is: 06 51 95 49 12.

Zo kunt u, bijvoorbeeld eenvoudig uw gezinsoverzicht opvragen, of een andere korte vraag stellen.