Op zoek naar bestuursleden

Wij zoeken dringend bestuursleden!

Wordt u ons collega-bestuurslid?

Al jaren staat bij ons op de agenda van de openbare Algemene Ledenvergadering, de vraag om nieuwe bestuursleden.

Nu de tijd begint te dringen, zou het geweldig zijn, als wij u/jou als nieuw bestuurslid mogen leren kennen.

Want zonder bestuur kan uw vereniging niet blijven bestaan!

Om welke functies gaat het: Voorzitter

2e secretaris

Bestuurslid

Vergaderfrequentie: + 6 keer per jaar.
Voorwaarde: u bent lid van onze uitvaartvereniging, of u bent bereid lid te worden van onze uitvaartvereniging.
Wat is ons doel: Het doel en de grondslag van de vereniging zijn: om op basis van vrijwilligheid onderlinge solidariteit en nabuurschap, geïnspireerd vanuit een christelijke visie, onderlinge hulp te verlenen op het gebied van, het laten verzorgen van de uitvaart, en een overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen, mede om te voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt.

 

Natuurlijk is er de mogelijkheid om eerst een periode als bestuurslid mee te lopen in ons bestuur, alvorens een functie te aanvaarden.

Heeft u interesse, of wilt u met het bestuur praten over 1 van de openstaande functies laat het ons weten. Neem voor meer informatie een kijkje op onze website www.barbarahaaksbergen.nl. Of stuur een mail naar secretariaat@barbarahaaksbergen.nl. Via WhatsApp kan ook 06 51 95 49 12